Testimonials

Met Lianol®Ferti krijgen we al de gelten na synchronisatie succesvol gedekt. - Frank en Ester Stevens

Frank en Ester hebben samen een gesloten varkensbedrijf met 730 zeugen,80 opfokzeugen en 4500 vleesvarkensplaatsen. Ze werken met een 4 weken systeem zodat ze het werk zelf kunnen invullen. De zeugen worden samen verzorgt terwijl Frank zich ook bezig houdt met de biggen en vleesvarkens.

Lees meer

Het 4 weken systeem vraagt een strikte bedrijfsplanning. Daarom is het belangrijk dat alle zeugen 4 à 5 dagen na spenen berig worden. Dit geld in bijzonder mate voor de opfok gelten die we met Regumate® gesynchroniseren. Om dit alles in goede banen te leiden vertrouwen Frank en Ester (vanaf Nov.2015 op Lianol® Ferti.

Omdat ze niet tijdig berig werden liep het bij de gelten voorheen wel eens verkeerd. Hierdoor moesten ze in de volgende dekgroep ingepast worden. Dit zorgde voor extra kosten, tijd en extra werk. Het waren echter vooral die lege kraamhokken die Frank en Ester het meest stoorden.

Om dit op te lossen leerden Frank en Ester via de dierenarts Lianol® Ferti kennen. Nu krijgt elke gelt vanaf het beëindingen van de synchronistatie behandeling tot dekken een 1 Ferti tablet per dag. Frank en Ester zijn zeer te spreken over het resultaat. Alle gelten worden nu spontaan berig, vertonen een goede bronst expressie maar vooral op het juiste moment. Sedert ze Lianol® Ferti gebruiken introduceren ze praktisch alle gelten zoals gepland. Hierdoor is de worp index met ca. 0,05 punten gestegen. Dit alles zorgt ervoor dat Frank en Ester per jaar gemiddeld 0.65 big extra spenen.

Naast de Lianol® Ferti gebruikt de familie Stevens Lianol® Colostro. Dit product wordt bij de kleine biggen in de kraamstal ngezet. Door de Lianol® Colostro nemen de biggen meer biest op en dit vinden we belangrijk zegt Ester. Met de Lianol® Colostro trekken we die kleine biggen er doorheen. Hierdoor waardoor onze tomen uniformer zijn bij het spenen. Het voordeel merken we duidelijk in de resultaten bij de vleesvarkens.

"vanaf we met Lianol®Ferti tabletten aan de slag gingen krijgen we al de gelten na synchronisatie succesvol gedekt en blijven drachtig In een meerweken systeem is dit heel belangrijk. De kosten zijn beperkt en de kraamstal ligt vol zegt Frank . Ester vult nog aan, “We scannen de gelten nu met een veel meer vertrouwen en dat geeft rust . En dat is toch nog het belangrijkste”

We scannen de gelten nu met een veel meer vertrouwen en dat geeft rust . En dat is toch nog het belangrijkste - Frank en Ester Stevens

Bedrijfsprofiel
Locatie Hilvarenbeek
# zeugen 730
# levend geboren 15
# gespeend 12.99

Met Lianol® Ferti loopt het helemaal top. - Wim Pluk

Het zeugenbedrijf van Wim Pluk staat in Boekel. Met 1600 zeugen en 15.000 vleesvarkens is het een van de grotere varkensbedrijven in de regio. Sinds Wim Pluk Lianol® Ferti gebruikt, zijn de resultaten er nog verder op vooruit gegaan. “Met Lianol® Ferti pak ik de moeilijkste groep zeugen binnen het bedrijf moeiteloos aan. Hierdoor heb ik niet alleen beter resultaten maar ook een arbeidsbesparing en dat geeft nog het meeste voldoening.”

Lees meer

“Om een gesloten keten te hebben, werken we met rotatiekruisingen”, vertelt Wim Pluk. “Op een bedrijf zoals het onze zijn gezondheid en continuïteit een uiterst belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.” Daarom past Wim een strak schema voor het inzetten van opfokgelten toe. “We werken met een alternerend éénweeksysteem. Dan is het belangrijk dat de gelten en zeugen op het juiste moment berig worden.i.v.m. leeftijd van de biggen bij spenen Ik was al lang op zoek naar een middel dat ons hierin ondersteuning kan bieden. Tot ik kennismaakte met Lianol® Ferti.”

Als de gelten van de Regumate komen, krijgen ze twee dagen een Lianol® Ferti-tablet. “Vroeger kregen we onregelmatige tomen of werden de gelten zo moeizaam berig dat ze soms blind geïnsemineerd werden. Dat zette het dracht percentage onder druk”, vertelt Wim. “Ook de eersteworpszeugen behandel ik met Lianol® Ferti. Gedurende de laatste vier dagen in de kraamstal krijgen ze twee tabletten per dag. Dat is anders dan wordt geadviseerd, maar nu loopt het helemaal top.”

Flinke boost voor de worpindex
Dankzij Lianol® Ferti heeft Wim de worpindex een flinke boost gegeven. “Het afbigpercentage zit nu op ruim 92%. Er worden ook meer biggen geboren en het aantal biggen dat gespeend wordt, is met bijna een halve big toegenomen. We zitten nu ruim boven de dertien gespeende biggen, met een worpindex van 2,42.”

Wim stipt aan dat het niet alleen deze resultaten zijn die tellen. “Ook het feit dat de dekstal elke week leegloopt en er haast geen zeugen blijven staan, geeft een enorme arbeidsbesparing. Met Lianol® Ferti pak ik de moeilijkste groep zeugen binnen het bedrijf moeiteloos aan. Dat geeft veel rust.”

Ik stop niet meer met Lianol omdat ik deze resultaten niet in de waagschaal wil stellen. - Wim Pluk

Bedrijfsprofiel
# zeugen 1600
Productie getal 31-32 biggen
Werp index 2.42
# gespeend ruim 13

Anne Pippel wint de iPadAir2. - Jochem Adams

Op de Lianol-stand op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij 2016 in Venray konden we tal van bezoekers verwelkomen. We danken iedereen die langskwam voor het bezoek en de boeiende babbel. Velen maakten kennis met Lianol of deelden hun ervaringen. Onze iPad-actie was de kers op de taart.

Lees meer

Met de iPad-actie konden we helaas maar één bezoeker blij maken. De familie Pippel uit Haaften kwam als winnaar uit de bus. Ik kon de iPad persoonlijk gaan uitreiken op de boerderij van de familie en maakte graag van de gelegenheid gebruik voor een nadere kennismaking.

Anne Pippel heeft de boerderij samen met zijn vrouw en zijn medewerkers uitgebouwd tot een modern bedrijf met zo’n 1050 zeugen. Resultaten en kostenbeheersing waren voor Anne altijd richtinggevend. Zijn boerderij behoorde al vroeg tot de bedrijven waar meer dan 30+ werd gespeend. Dat niveau bleef lang behouden.Maar nu zit het weer in de lift.

Betere resultaten met Lianol
Anne Pippel dient Lianol in eerste instantie toe aan zijn eersteworpszeugen, rond het spenen. “Eersteworpszeugen zijn vaak de moeilijkste dieren om een goede toom biggen voor de volgende worp te produceren”, vertelt hij. “Met Lianol Ferti kan ik hun resultaten in lijn brengen met die van de andere dieren.”

Intussen heeft Anne ook de voordelen van Lianol Solapro ontdekt. Hij gebruikt het product de eerste tien dagen in de kraamstal, voor fittere zeugen en sterkere biggen.

Het was fijn om te zien hoe Lianol ook in het bedrijf van Anne Pippel voor een betekenisvol verschil zorgt. Veel plezier met de iPad! Ik wens jou, je familie en je medewerkers veel succes en hoop van harte dat je resultaten toonaangevend blijven. Met de hulp van Lianol moet dat lukken!


Lianol® bezorgt mij een arbeidsbesparing - Meneer ten Have

In het Oost-Nederlandse Zieuwert runt Bart ten Have in maatschap met zijn ouders een mooi melkvee-zeugenbedrijf. Sinds enige tijd geeft Bart zijn eersteworpszeugen Lianol® Ferti. Zijn conclusie? “Dankzij Lianol® Ferti kan ik mijn kraamstal beter benutten en haal ik meer rendement uit mijn zeugen. Het is echt een groot verschil.”

Lees meer

Het bedrijf werkt met Duitse Hypor-zeugen die een uitstekende gezondheidsstatus hebben. Twee jaar geleden verdubbelde de zeugenstapel tot zo’n 500 dieren. Met zijn jonge zeugenstapel produceert Bart gezonde biggen met goede slachteigenschappen.

Per worp worden er 15,5 biggen geboren, waarvan 14,6 levend. Voor de kleinste biggen wordt op advies van zijn veevoervertegenwoordiger Lianol® Colostro ingezet. Hierdoor speent hij bijna 13 biggen per aanwezige zeug met een mooi speengewicht . Een mooi resultaat, maar toch vond Bart dat er nog net ietje meer in zijn zeugen zat. Na overleg met de vertegenwoordiger van Lianol werdt de eigenschappen van Ferti besproken

Het kan gebeuren dat deze jonge zeugen na het spenen niet meteen berig worden of dat de volgende worp kleiner is. Lianol® stimuleert onder meer de vruchtbaarheid. Door de jonge zeugenstapel is het aandeel eerstworpszeugen op het bedrijf relatief hoog.

Daarom is Bart met Lianol® Ferti aan de slag gegaan. Alle eersteworpszeugen kregen vanaf drie dagen voor het spenen tot twee dagen erna een tablet Lianol® Ferti. Bart is enthousiast: “Sinds ik dit doe, worden de zeugen voor na de eerste worp wél direct berig. Voorheen bleef ongeveer de helft van de eersteworpszeugen in de dekstal achter. Nu kan ik de ganse groep in een keer naar de groepshuisvesting met voerstations verhuizen. Naast een beter worpindex is dit ook een goede arbeidsbesparing op in mijn dekstal.”

Bart is in de wolken over het effect van Lianol® Ferti. “Sinds ik begonnen ben met het gebruik van Lianol® Ferti, heb ik praktisch geen achterblijvers meer in het dekstal. Je merkt echt het verschil. Dankzij Lianol® Ferti heb ik niet alleen een betere worpindex, maar realizeer ik ook een goede arbeidsbesparing in mijn dekstal”

Sinds ik begonnen ben met het gebruik van Lianol® Ferti, heb ik praktisch geen achterblijvers meer in het dekstal. Je merkt echt het verschil. Dankzij Lianol® Ferti heb ik niet alleen een betere worpindex, maar realizeer ik ook een goede arbeidsbesparing in mijn dekstal - Meneer ten Have

Bedrijfsprofiel
Locatie Nederland
# zeugen 500
Genetica Hypor
Productie getal 30.6
Speenleeftijd (dagen) 27.5
Werp index 2.39
# levend geboren 14.6
# gespeend 13

Met Lianol redden we tot 70% van de zwakkere biggen - Mevrouw Francken

Zeugenbedrijf De Wit in Venlo houdt zo'n 750 zeugen. De heer en mevrouw Francken, die het bedrijf runnen, boeken uitstekende resultaten met Lianol Colostro en Lianol Ferti.

Lees meer

"We werken al een tijdje met Lianol Colostro", zegt mevrouw Francken, "en het gaat echt fantastisch. We behandelen alle biggen met een geboortegewicht lager dan 1 kg met Lianol Colostro. Hierdoor redden we 60 tot 70 % van de kleine biggen die het anders niet zouden halen. Ik ben er helemaal niet zuinig mee, want het helpt heel erg goed."

Lianol Colostro werkt beduidend beter dan het middel dat het bedrijf voorheen gebruikte. "Het is altijd weer mooi om te zien hoe die biggen de draad oppakken", zegt mevrouw Francken. Ze had de kleinere biggen liever niet gehad, "maar als je van die grote tomen biggen krijgt, ontkom je daar niet aan."

Naast Lianol Colostro gebruikt het bedrijf ook Lianol Ferti. De resultaten bevallen bijzonder goed. Mevrouw Francken: "We geven de zeugen de laatste 3 dagen in de kraamstal een Lianol Ferti-tablet. Dit blijven we nog doordoen tot de 3de dag in hetdekstal. We doen dat nu al een jaar en zijn er heel tevreden over. De zeugen worden goed berig en het aantal biggen is ook ruim voldoende."

Mevrouw Francken heeft 16 jaar ervaring in het bedrijf en werkt vooral in de kraamstal. De Wit werkt met Topigs 20 zeugen en een PIC 408 G beer in een weeksysteem. Als de biggen een gewicht van 25 kg hebben bereikt, gaan ze naar een andere vestiging van De Wit.

Met Lianol Colostro trek ik er minstens 60 tot 70 % van de kleinere biggen doorheen die het anders niet zouden halen. - Mevrouw Francken


Sinds het gebruik van Lianol Colostro kan ik de uitval op de kraamafdeling terugbrengen tot 8,5% - Stijn Lenaerts

Met een aantal levend geboren biggen tussen de 13.5 à 14 was de uitval tussen werpen en spenen hoog. Op advies van bedrijfsdierenarts Jos Schillebeeckx start Stijn met het gebruik van Lianol Colostro. Jos beveelt Lianol Colostro aan bij veel hoogproductieve bedrijven om de uitval te verminderen.

Lees meer

“Het grote verschil met andere producten is dat je met Lianol Colostro geen energie gaat toedienen maar het lichaamseigen metabolisme activeert. De biggen worden zichtbaar vitaler en ze nemen meer biest op. Je merkt dat die vitaliteit ook in het verdere levenstraject zichtbaar blijft. Er is duidelijk minder uitval in het kraamhok maar daarnaast worden de biggen ook zwaarder gespeend.” legt Jos uit.

Stijn behandelt alle biggen met een geboortegewicht lager dan 1.2 kg. Stijn: “Met de Lianol Colostro merk ik dat die kleine biggen actiever zijn en een extra duwtje krijgen. Ze nemen makkelijker biest op wat uiteindelijk resulteert in een lagere uitval.” Sinds het gebruik van Lianol Colostro kon Stijn zijn uitval op de kraamafdeling terugbrengen tot 8,5 %. Samen met Jos kijkt Stijn hoe hij deze uitval nog verder kan terugdringen.

Bedrijfsprofiel
Locatie België
# zeugen 400
Genetica Topigs 20 x Pietrain
Productie getal 30
Speenleeftijd (dagen) 21
Werp index 2,41
# levend geboren 14,1
# gespeend 12,9
Uitval voor spenen 8,5%

Sinds ik Lianol Ferti gebruik in mijn bedrijf speen ik 0.6 biggen meer per worp en dit zonder kwaliteitsverlies - Gerben Ormel

Dhr. Gerben werd gecontacteerd door zijn bedrijfsdierenarts met de vraag of hij wou meedoen aan een proef met Lianol Ferti.

Lees meer

Bij de behandelde zeugen steeg het aantal gespeende biggen van 12.5 naar 13.1 met een uitval van minder dan 10 %. Tijdens de evaluatie werd de behandeling stopgezet en prompt zakte het aantal gespeende biggen terug naar 12.5. “Precies of er bij mijn zeugen de rem werd opgezet” merkt Gerben laconiek op.

Inmiddels heeft Gerben de Lianol Ferti rond het spenen overgenomen en als standaardbehandeling ingevoerd. Hij speent ca. 31.8 kwaliteitsbiggen per zeug per jaar. Als we aan Gerben vragen waarom iemand nu Lianol Ferti zou moeten gebruiken antwoord hij: ”Sinds ik Lianol Ferti gebruik in mijn bedrijf speen ik 0.6 biggen meer per worp en dit zonder kwaliteitsverlies. Lianol laat je zeugen optimaal produceren.”

Bedrijfsprofiel
Locatie Nederland
# zeugen 350
Genetica Topigs 50
Productie getal 31.8
Speenleeftijd (dagen) ± 21
Werp index 2.43
# levend geboren 14,5
# gespeend 13,1
Uitval voor spenen ± 10%