Wat is Lianol?

Lianol is een uniek en innovatief aanvullend diervoeder, dat het individuele genetische potentieel van uw dieren weet te activeren. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat landbouwhuisdieren hun erfelijke aanleg voor productie door allerlei factoren onvoldoende kunnen benutten. Lianol werd ontwikkeld om dit probleem te verhelpen.

Lianol is een natuurlijk aanvullend diervoeder, dat indirect de werking van de lever gaat stimuleren en activeren. Deze activatie van de lever zorgt o.a. voor verhoogde waardes van IGF-1 (Insuline like Growth Factor) in het bloed. Hogere IGF-1-bloedwaarden doen de lactatie en eetlust toenemen en verbeteren zowel de vruchtbaarheid, groei als voederconversie. Eveneens wordt het immuunsysteem positief beïnvloed door IGF-1 wat zorgt voor vitalere en gezondere biggen.

Samengevat: Lianol zorgt ervoor dat het genetisch potentieel van uw dieren beter wordt benut met een positief, economisch effect als gevolg.

Voorkom eenvoudig en makkelijk de najaarsdip